X
fr   en   nl

Bedrijf geschiedenis

KROCH EQUIPMENT werd in 1931 opgericht door de heer Emeric Kroch, een pionier op Europees vlak in het leveren van uitrustingen bestemd voor de LPG industrie.


Heden heeft KROCH EQUIPMENT haar volledige specificiteit behouden en verdeeld op wereldvlak producten van beroemde fabrikanten zoals Rochester, Corken, RegO en SERO zowel in de LPG als in de markt van de vloeibare gassen.

De vennootschap is in het bijzonder trots op haar kennis met de bouw van pomp- en compressorgroepen in onze Belgische nederzetting volgens de Europese directieven zoals PED, ATEX en de Machine Directief 2006/42/CE.

Sinds enkele jaren maakt KROCH EQUIPMENT deel uit van de ROCHESTER GAUGES groep die, buiten de fabrieken gelegen in de Verenigde Staten van Amerika en in Mexico, een productie eenheid in België telt onder de naam ROCHESTER GAUGES INTERNATIONAL.

De ROCHESTER groep, die meer dan 500 personen te werk stelt, produceert inhoudsmeters over gans de wereld en is vermoedelijk leider in de LPG markt.

Kroch Equipment

De ROCHESTER groep, die meer dan 500 personen te werk stelt, produceert inhoudsmeters over gans de wereld en is vermoedelijk leider in de LPG markt.

meer dan 0 Meedewerker
meer dan 0 Tevreden klanten
meer dan 0 Land van uitvoer
de grootste 0 Leveranciers

Visie

Wij zijn een enthousiast, dynamisch en energiek bedrijf die wereld beroemde producten verdeelt.

Opdracht

De meest geschikte producten op tijd en aan de beste voorwaarden leveren alsook de beste service aanbieden.

Verbintenis

Hand in hand met de klanten werken om hun behoeften degelijk te verstaan en ze op de meest efficiënte wijze te beantwoorden.

Kwaliteit

Een constante kwaliteit van de productie en service in het kader van onze ISO 9001:2008 verzekeren.

CONTACTGEGEVENS
Firma : Kroch Equipment
Adres : 6, Avenue Lavoisier B-1300 Wavre - Belgium
Telefoon : +32 10 241010